Menu

Vrijstelling overdrachtsbelasting fictieve onroerende zaak

30 mei, 2018

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken. De aandelen in een vennootschap waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken worden als fictieve onroerende zaak aangemerkt. Bij de verkrijging van dergelijke aandelen is in beginsel ook overdrachtsbelasting verschuldigd. De maatstaf van heffing bij de verkrijging van fictieve onroerende zaken is niet de waarde van de aandelen maar de waarde van de onroerende zaken die door die aandelen wordt vertegenwoordigd.

Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging door een kind van een ondernemer van goederen die behoren tot en dienstbaar zijn aan de onderneming. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat het kind de onderneming voortzet. Deze vrijstelling is naar de letter van de wet niet van toepassing op de verkrijging van een fictieve onroerende zaak.

Hof Amsterdam is echter van oordeel dat de schenking van aandelen in een onroerendezaakvennootschap door een ouder aan een kind moet worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De strekking van de wetsbepaling is geen andere dan te voorkomen dat door het tussenschuiven van een rechtspersoon de heffing van overdrachtsbelasting wordt ontgaan. Het is niet de bedoeling om, in een geval waarin de verkrijging van onroerende zaken zelf in het kader van de voortzetting van een onderneming zou zijn vrijgesteld, belasting te heffen omdat niet de onroerende zaken zelf, maar een fictieve onroerende zaak wordt verkregen. Eerder heeft Hof Arnhem-Leeuwarden in gelijke zin beslist.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!