Menu

Voorstel ingrijpende wijziging btw-regels

28 juni, 2018

De Europese Commissie heeft een ingrijpende wijziging van de btw-regels voorgesteld. Het gaat om een aan- en invulling van de vorig jaar voorgestelde beginselen voor een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU. De nieuwe voorstellen zouden moeten leiden tot eenvoudigere regels, minder administratieve rompslomp en meer gebruikersvriendelijkheid door de invoering van een online éénloketsysteem voor bedrijven. Ongeveer de helft van de 408 artikelen in de btw-richtlijn moeten in dit kader worden aangepast.

Intracommunautaire transacties
In het huidige stelsel worden intracommunautaire transacties opgesplitst in twee transacties: een tegen het nultarief belaste verkoop in de lidstaat van oorsprong en een belaste verwerving in de lidstaat van bestemming. Het voorstel gaat uit van één belastbare transactie. Goederen worden dan belast in de lidstaat waar het vervoer ervan eindigt. Dat moet de btw-fraude beperken.

Eén onlineportaal voor bedrijven
Om de overgang op de nieuwe btw-regels zo snel mogelijk te laten verlopen wordt voorgesteld om een onlineportaal (éénloketsysteem) op te zetten. Binnen de EU gevestigde bedrijven kunnen al hun btw-verplichtingen voor b2b-transacties binnen dat portaal afhandelen. Het systeem zal ook gebruikt worden door bedrijven van buiten de EU die zaken willen doen in de EU. Deze bedrijven hoeven zich dan niet meer in elke lidstaat voor de btw te registreren. Zodra het systeem is opgezet kunnen deze bedrijven een tussenpersoon in de EU aanwijzen die voor hen de btw regelt.

Administratieve last
Door de voorgestelde wijzigingen is de opgave van intracommunautaire transacties niet meer nodig. De factureringsregels van de lidstaat van de verkoper zijn van toepassing.

Verkoper verantwoordelijk voor de inning van btw
De btw over de verkoop van goederen aan een afnemer in een andere EU-lidstaat wordt door de verkoper in rekening gebracht, naar het tarief van de lidstaat van bestemming. Alleen wanneer de afnemer een gecertificeerde belastingplichtige is voldoet niet de verkoper maar de afnemer de btw over deze transactie.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!