Menu

Overdrachtsbelasting na splitsing vennootschap

16 augustus, 2017

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor een aantal situaties geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Zo geldt een vrijstelling voor een verkrijging bij de splitsing van een aandelenvennootschap. Toepassing van deze vrijstelling is aan voorwaarden gebonden. Een van de voorwaarden is dat de splitsing plaatsvindt om zakelijke redenen, zoals herstructurering van de werkzaamheden. Wanneer de aandelen in de gesplitste vennootschap binnen drie jaar na de splitsing worden vervreemd gaat de wet uit van de veronderstelling dat er geen zakelijke redenen waren voor de splitsing. Tegenbewijs is mogelijk.

Een procedure betrof de verkoop van de aandelen in een gesplitste vennootschap binnen drie jaar na de splitsing. Als zakelijke reden voor de splitsing werd aangevoerd dat de koper van de onderneming van de gesplitste vennootschap alleen de onderneming zonder de onroerende zaken over wilde nemen. Daarom had de verkoper de onroerende zaken afgesplitst van de ondernemingsactiviteiten. Die (af)splitsing heeft plaatsgevonden met het oog op de verkoop van de onderneming. Dat is een aandeelhoudersmotief. Een aandeelhoudersmotief is geen zakelijke reden voor splitsing.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!