Menu

Kosten intensief afvalprogramma aftrekbaar

20 april, 2017

Specifieke zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen voor zover zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Het betreft onder meer de kosten van geneeskundige hulp. Daaronder wordt verstaan behandeling door een arts of door een paramedicus op voorschrift en onder begeleiding van een arts.De vraag in een procedure voor het gerechtshof was of de kosten van een intensief programma om gewicht te verliezen als specifieke zorgkosten aan te merken waren. De procedure had betrekking op een belanghebbende met fors overgewicht als gevolg van een eetstoornis, die in de Verenigde Staten een drie maanden durend intensief programma om gewicht te verliezen volgde. De kosten daarvan werden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Voor en na het programma werd bij een instelling voor verslavingszorg in Nederland psychische begeleiding gegeven. De behandeling van het voor- en natraject werd door de zorgverzekeraar wel vergoed. De inspecteur merkte het programma aan als een sportprogramma en vond dat de kosten daarvan niet aftrekbaar waren. Het programma hield onder meer behandeling in door paramedici als diëtisten, psychologen en fysiotherapeuten. Het programma was gevolgd op advies van een psychiater. Het hof merkte dit aan als behandeling op voorschrift van een arts, ook al was het voorschrift door omstandigheden niet nauwgezet gevolgd. Het hof vond de afwijking van het voorschrift van de arts voldoende gerechtvaardigd en stond aftrek van de gemaakte kosten toe.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!