Menu

Geen herinvesteringsreserve voor herwaarderingswinst

23 augustus, 2017

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, kan in een herinvesteringsreserve worden opgenomen. Op die manier wordt belastingheffing over de boekwinst uitgesteld. De vraag in een procedure bij de Hoge Raad is of een herinvesteringsreserve ook kan worden gevormd voor de herwaarderingswinst die optreedt bij de verbreking van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, wanneer voor de verbreking binnen de fiscale eenheid een bedrijfsmiddel met stille reserves is overgedragen.

De procedure heeft betrekking op de verbreking van een fiscale eenheid in 2010 door de verkoop van de aandelen in een dochtermaatschappij. In 2007 is binnen de fiscale eenheid een onroerende zaak met stille reserves overgedragen aan de in 2010 verkochte dochtermaatschappij. De Wet Vpb bepaalt dat in een dergelijke situatie op het moment voor de verbreking van de fiscale eenheid een herwaardering van de onroerende zaak moet plaatsvinden. Over deze herwaarderingswinst is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting verschuldigd. De fiscale eenheid voegde de herwaarderingswinst toe aan een herinvesteringsreserve, die zij in 2011 afboekte op de aanschafprijs van een herinvestering. De inspecteur accepteert de vorming van een herinvesteringsreserve niet.

De A-G bij de Hoge Raad meent in zijn conclusie dat aan de vorming van een herinvesteringsreserve niet wordt toegekomen in deze situatie. De bepaling in de Wet Vpb die tot herwaardering verplicht is niet bedoeld om de verkoop van aandelen gelijk te stellen met de verkoop van een bedrijfsmiddel uit het civielrechtelijke vermogen van de verkochte bv of uit het fiscaalrechtelijke vermogen van de fiscale eenheid. De strekking van de wetsbepaling is het alsnog belasten van de eerdere overdracht, alsof er destijds geen fiscale eenheid bestond.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!