Menu

Eigenwoningreserve

29 maart, 2017

Bij de verkoop van een eigen woning ontstaat een eigenwoningreserve. Deze reserve bestaat uit de verkoopopbrengst van een eigen woning, verminderd met de verkoopkosten en met de eigenwoningschuld. Wanneer de woning meerdere eigenaren heeft, wordt de eigenwoningreserve aan elk van hen toegerekend naar de mate waarin zij gerechtigd zijn tot het vervreemdingssaldo van de eigen woning.Twee partners kochten samen een woning. Zij werden ieder voor de onverdeelde helft eigenaar, ondanks dat de ene partner zowel bij de aankoop als bij de aflossing van de schuld meer betaalde dan de andere. Enkele jaren later gingen de partners uit elkaar en werd de woning aan een van hen toegedeeld, onder de verplichting de schulden voor zijn rekening te nemen. De vraag was of dit tot gevolg had dat voor de andere partner daardoor een eigenwoningreserve ontstond.Bij de aankoop van de woning betaalde de ene partner € 265.000 en de andere partner € 60.000. De eerste partner nam na de aankoop ook de aflossing van de schuld voor zijn rekening. In totaal had deze partner € 190.000 meer betaald. Op grond van hun samenlevingscontract ontstond voor dat bedrag een vordering op de andere partner. Hof Arnhem-Leeuwarden merkte deze schuld aan als eigenwoningschuld van de andere partner. Deze partner had de aankoop van zijn deel van de woning ten bedrage van € 540.000 gefinancierd met € 60.000 eigen geld en € 480.000 aan leningen. Bij de verkoop van de woning bedroeg zijn aandeel in de restschuld aan de bank € 290.000. Daar kwam de schuld aan zijn vroegere partner van € 190.000 bij. In totaal bedroeg zijn eigenwoningschuld € 480.000.Bij de verdeling van het gezamenlijke vermogen had iedere partner recht op de helft van de waarde van de woning. De waarde van de woning bedroeg op dat moment € 890.000. De helft daarvan was € 445.000. Omdat de eigenwoningschuld van de minstbetalende partner hoger was dan zijn aandeel in de waarde ontstond voor hem geen eigenwoningreserve.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!