Menu

Btw-tarief voor gecombineerd stadion- en museumbezoek

1 februari, 2018

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet iedere prestatie normaal gesproken als zelfstandig worden beschouwd en mag een handeling die economisch gezien één prestatie vormt niet kunstmatig uit elkaar worden gehaald. Er is sprake van één enkele prestatie wanneer twee of meer elementen of handelingen van een ondernemer zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij objectief gezien één enkele ondeelbare economische prestatie vormen. Ook is sprake van één prestatie wanneer een of meerdere elementen de hoofdprestatie vormen terwijl andere elementen bijkomend zijn. Deze bijkomende prestaties delen het fiscale lot van de hoofdprestatie. Een prestatie is bijkomend wanneer zij voor de klanten geen doel op zich is maar een middel om van de hoofdprestatie van de dienstverrichter optimaal te kunnen gebruikmaken.

De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU gevraagd om een prejudiciële beslissing over de vraag of op een dienst, die uit meerdere elementen bestaat maar die voor de heffing van btw een enkele prestatie is, verschillende btw-tarieven van toepassing kunnen zijn als de vergoeding voor de dienst naar een juiste verhouding van de elementen kan worden gesplitst. De Hoge Raad heeft deze vraag gesteld in een langlopende procedure over de combinatie van een rondleiding door een stadion en een bezoek aan het museum van de voetbalclub die in het stadion speelt. Op afzonderlijk museumbezoek is het lage tarief van toepassing; op de rondleiding het normale tarief.

Volgens het Hof van Justitie EU moet één enkele prestatie, die bestaat uit een hoofdelement en een bijkomend element, worden belast tegen het btw-tarief dat wordt bepaald door het hoofdelement, ook al is het mogelijk de vergoeding per element van de prestatie te splitsen. Het Hof van Justitie EU wijst erop dat de Hoge Raad eerder in de procedure de combinatie van rondleiding en museumbezoek als één prestatie heeft gekwalificeerd, waarbij het museumbezoek een bijkomend element bij de rondleiding door het stadion vormde. De uitkomst was dat op het geheel het hoge tarief van de omzetbelasting van toepassing was.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!