Menu

Beroep niet-ontvankelijk door ontbreken juiste machtiging

20 april, 2017

Beroep bij de rechtbank in bestuursrechtzaken kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende of zijn gemachtigde. Is de gemachtigde geen advocaat, dan kan de rechtbank een schriftelijke machtiging van de gemachtigde vragen. Een beroep dat niet door de belanghebbende is ingesteld of dat is ingesteld door iemand die niet de vereiste machtiging heeft, kan niet-ontvankelijk worden verklaard.De rechtbank oordeelde in een procedure dat de persoon die beroep had ingesteld daartoe niet was gemachtigd. Er was wel een machtiging over gelegd namens een bv, maar die was ondertekend door een persoon die volgens een uittreksel uit het handelsregister niet de bestuurder was van deze bv. De rechtbank gaf de gelegenheid om het verzuim te herstellen door een correcte machtiging over te leggen. Er werd wel een nieuwe machtiging verstrekt, maar ook die was niet door een bestuurder van de bv ondertekend maar door een persoon met een aantal bepaalde bevoegdheden. Het verstrekken van procesvolmachten viel daar niet onder. De rechtbank heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Volgens Hof Amsterdam heeft de rechtbank dat kunnen doen zonder een rechtsregel te schenden. De rechtbank hoefde geen tweede herkansing te geven.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!