Menu

Aftrek negatieve inkomsten naar rato inkomen

17 mei, 2017

Een zelfstandige, die niet in Nederland woont en inkomen in Nederland verwerft, heeft recht op aftrek van de negatieve inkomsten uit zijn eigen woning. Voorwaarde is dat de zelfstandige in zijn woonland geen inkomen heeft om een recht op aftrek van de negatieve inkomsten uit de woning geldend te maken. Heeft de niet-ingezeten zelfstandige ook inkomen uit andere landen dan Nederland op grond waarvan hij daar een recht op aftrek geldend kan maken, dan hoeft Nederland het recht op aftrek van negatieve inkomsten uit eigen woning slechts toe te kennen naar verhouding van het aandeel van het inkomen dat de zelfstandige in Nederland ontvangt.Dat volgt uit een arrest van het Hof van Justitie EU. Gezien dat arrest is een eerdere uitspraak van Hof Amsterdam onjuist. Dat hof meende dat het is toegestaan om onderscheid te maken tussen een ingezetene met negatieve inkomsten uit eigen woning en een niet ingezetene met negatieve inkomsten uit eigen woning.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!