Menu

Aftrek dieetkosten

15 mei, 2019

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet volledig aftrekbaar maar tot vastgestelde bedragen, afhankelijk van het type dieet.

Iemand claimde aftrek van de kosten van een door een oncologisch verpleegkundige aan zijn echtgenote voorgeschreven dieet. De echtgenote had geen separate dieetvoeding voorgeschreven of verstrekt gekregen, maar moest energie- en eiwitverrijkt eten. De dieetverklaring was niet ondertekend door een arts. De behandelend arts verklaarde dat er geen indicatie was voor dieetvoeding. In navolging van de rechtbank stond ook Hof Amsterdam de aftrek niet toe, omdat niet was voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor aftrek.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!

    Aftrek dieetkosten

    12 oktober, 2017

    De kosten van het volgen van een dieet op voorschrift van een arts zijn aftrekbaar. De aftrek betreft forfaitaire bedragen, afhankelijk van het gevolgde dieet.

    In een procedure voor Hof Amsterdam claimde iemand aftrek voor een tweetal diëten. Het ging om de combinatie van een koemelkeiwitvrij dieet en een energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en lactosebeperkt dieet. De totale forfaitaire aftrek bedroeg in het jaar 2014 € 1.300. De Belastingdienst accepteerde slechts de aftrek voor een van de diëten tot een bedrag van € 200. De belanghebbende voerde meerdere dieetverklaringen van huisartsen aan als bewijs voor het recht op aftrek. Het betrof een verklaring uit 2005 waarin stond dat een dieet levenslang moest worden gevolgd, een dieetbevestiging uit 2014 en een bevestiging uit 2016. Met deze verklaringen vond het hof voldoende aannemelijk dat de belanghebbende in 2014 op doktersvoorschrift de combinatie van twee diëten diende te volgen. De belanghebbende had recht op aftrek van het gehele bedrag van € 1.300.

    Ga terug naar het overzicht