Menu

Actiefpost indexeringslasten pensioen

12 april, 2017

Bij de overdracht van een pensioen in eigen beheer aan een ander eigenbeheerlichaam kan de overdragende vennootschap een actiefpost op haar balans hebben gevormd voor de kosten en lasten van aanpassing van het pensioen aan toekomstige loon- en prijsontwikkelingen. Een dergelijke actiefpost wordt ten laste van de winst afgewaardeerd naarmate de loon- en prijsstijgingen zich voordoen.Bij de invoering van de uitfasering van pensioen in eigen beheer is in de wet opgenomen dat deze actiefpost in zijn geheel mag worden afgewaardeerd wanneer de pensioenvoorziening wordt afgekocht of wordt omgezet in een oudedagsverplichting. Daarbij geldt als voorwaarde dat de actiefpost is opgenomen in een aangifte vennootschapsbelasting die uiterlijk op 20 september 2016 is ingediend. De staatssecretaris heeft in een besluit goedgekeurd dat deze regeling ook kan worden toegepast als de overdracht van de pensioenvoorziening voor 20 september 2016 heeft plaatsgevonden maar de actiefpost niet is verwerkt in een aangifte die uiterlijk op die datum is gedaan.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!