Menu

Aanpassing uitvoeringsbesluiten in verband met uitfasering pensioen in eigen beheer

28 maart, 2017

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen treedt op 1 april 2017 in werking. In verband daarmee worden per die datum ook het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 en het uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 gewijzigd.De nieuwe wet geeft de dga de mogelijkheid om in 2017, 2018 en 2019 zijn pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen of om de pensioenvoorziening om te zetten in een oudedagsverplichting. In het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 staat welke informatie bij afkoop of omzetting aan de Belastingdienst moet worden aangeleverd en hoe dit moet gebeuren. De informatie moet binnen een maand na de afkoop of de omzetting worden aangeleverd bij de Belastingdienst door het invullen en verzenden van een op de website van de Belastingdienst opgenomen informatieformulier. Enkele bestaande bepalingen in het Uitvoeringsbesluit vervallen in verband met de uitfasering van pensioen in eigen beheer.

Ga terug naar het overzicht

Meer informatie ontvangen?

Onze diensten lijken simpel, dit is een logisch en positief gevolg van de efficiëntie waarmee de zaken opgepakt worden. Bij het Financieel Plein staat kwaliteit en klanttevredenheid gezamenlijk op nummer één!